• Νο 100 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

   

   

  Βrand
  OEM
 • Νο 101 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 102 παιδικό σετ κρεβατιού

   

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 103 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 104 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι ροζ (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 105 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 106 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 107 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), 2 σήματα κορώνες, ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου,2 σήματα κορώνες σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 50€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 108 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 109 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 110 παιδικό σετ κρεβατιού

  ένα σεντονάκι λευκό 1,20×1,80 (100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελου λευκό (0,65×0,95),ένα μαξιλαράκι ύπνου λευκό (0,50×0,70), ένα κουβερτάκι λευκό (100% κότον,0,95×1,20), μία πάνα λευκή (0,90×0,90) πικέ λευκό 100% κοτόν, τελειωμένη με φάσα γύρω γύρω. Όλα τα υφάσματα είναι σχεδιασμένα και οι κλωστές που θα χρειαστείτε περιλαμβάνονται για να το ολοκληρώσετε μαζί με δύο βελόνες κεντήματος.(Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα για τα τελειώματα της κουβέρτας και του σεντονιού)

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι, 1 μαξιλαράκι φάκελο, 1 μαξιλαράκι ύπνου σχεδιασμένα και οι κλωστές για να τα κεντήσετε 45€.
  1 κουβερτάκι σχεδιασμένο και οι κλωστες για να το κεντήσετε 40€.
  1 πάνα σχεδιασμένη με φάσα γύρω γύρω και οι κλωστές για να την κεντήσετε 25€.

  Βrand
  OEM
 • Νο 200 παιδικό σετ κρεβατιού

  ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ  ΚΕΝΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΤ: ένα σεντονάκι λευκό με φάσα ιταμίν και φάσα σιέλ αστεράκι έτοιμο για κέντημα (1,10×1,70, 100% κοτον),ένα μαξιλαράκι φάκελο λευκό με φάσα ιταμίν και φάσα σιέλ αστεράκι (0,40×0,45, 100% κοτον), ένα κουβερτάκι λευκό (0,85×1,20, 100% κοτον),το ύφασμα που ντύνεται το κουβερτάκι(σιέλ αστεράκι), η τρεσούλα που μπαίνει στο κουβερτάκι, μία πάνα πικέ (0,90×0,90) με φάσα γύρω γύρω σιέλ αστεράκι, ένα τρίγωνο ιταμίν, ρέλι λευκό για το ιταμίν,  μία φωτοτυπία του σχεδίου, τρείς βελόνες κεντήματος και οι κλωστές για να τα κεντήσετε όλα.

  υπάρχει δυνατότητα μεμονομένης παραγγελίας: 1 σεντονάκι λευκό με φάσα ιταμίν και φάσα σιέλ αστεράκι έτοιμο για κέντημα (1,10×1,70, 100% κοτον),1 μαξιλαράκι φάκελο λευκό με φάσα ιταμίν και φάσα σιέλ αστεράκι (0,40×0,45, 100% κοτον), το σχέδιο και οι κλωστές για να το ολοκληρώσετε  63€.
  1 κουβερτάκι λευκό (0,85×1,20, 100% κοτον),το ύφασμα που ντύνεται το κουβερτάκι (σιέλ αστεράκι), η τρεσούλα που μπαίνει στο κουβερτάκι, το σχέδιο και οι κλωστές για να το ολοκληρώσετε 55€
  1 πάνα πικέ (0,90×0,90) με φάσα γύρω γύρω σιέλ αστεράκι, ένα τρίγωνο ιταμίν, ρέλι λευκό για το ιταμίν το σχέδιο και οι κλωστές για να το ολοκληρώσετε 30€

  Βrand
  OEM

Αρχική

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Δέχομαι
Απόρριψη
Privacy Policy