Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών καθώς και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στο whitegallery.gr ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο whitegallery.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η διάδοση και γενικότερα η χρήση των πληροφοριών καθώς και υπηρεσιών του whitegallery.gr από τους επισκέπτες, χρήστες ή συνεργάτες του για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την προσωπική χρήση.

Η χρήση των πληροφοριών και των λοιπών υπηρεσιών και στοιχείων που περιέχονται στο δικτυακό αυτό τόπο, με σκοπό εμπορικό, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια.

Ο δικτυακός τόπος whitegallery.gr παρέχει παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η περιήγηση σε αυτούς, γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη.

Τα μέλη, χρήστες έχουν την υποχρέωση να σέβονται όλους τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου όπως και των κανόνων περί ηθικής τάξης.

Εμπορικά ονόματα και πάσης φύσεως διακριτικά γνωρίσματα (σήματα, εικόνες, λογότυπα κ.τ.λ.) που αντιπροσωπεύουν το whitegallery.gr ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προστατεύονται από την νομοθεσία για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η χρησιμοποίηση τους στο δικτυακό τόπο με κανέναν τρόπο δεν αποτελεί ή μπορεί να ερμηνευτεί ως εκχώρηση τους ή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους, με οποιαδήποτε μορφή.

Οι πληροφορίες και οι λοιπές υπηρεσίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο whitegallery.gr έχουν εμπορικό σκοπό και η χρήση τους επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια.

Οι υπεύθυνοι του whitegallery.gr έχουν το δικαίωμα να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και στους ανώτερους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Με τη χρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου whitegallery.gr αποδέχεστε τους προαναφερθέντες όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του whitegallery.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου whitegallery.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του whitegallery.gr. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα whitegallery.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Τo whitegallery.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ατόμου, νόμος Ν2472/97 που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκριση σας χρήση. Το whitegallery.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κατ’εξαίρεση μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Τo whitegallery.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές τους με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει εφόσον υπάρχει λόγος ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά, ενημερώνοντας μας με email στη διεύθυνση [email protected]

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.

Στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνουν μέσω πιστωτικής κάρτας, μεταφέρεστε και ολοκληρώνετε τη συναλλαγή στον ασφαλή δικτυακό ιστότοπο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η εταιρία μας ουδέποτε θα σας ζητήσει κανένα στοιχείο της πιστωτικής σας κάρτας και δε συλλέγει τέτοια δεδομένα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
To site συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Ιδιοκτήτης

whitegallery.gr,
[email protected]

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτή η εφαρμογή συλλέγει, από την ίδια είτε μέσω τρίτων, υπάρχουν: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, αριθμός φαξ ταχυδρομικός / ταχυδρομικός κώδικας, πόλη , cookies και χρήση δεδομένων.

Άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να περιγράφονται σε άλλα τμήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή από ειδικό επεξηγηματικό κείμενο.
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον χρήστη, ή συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής.
Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλα εργαλεία παρακολούθησης – από αυτή την εφαρμογή ή από τους ιδιοκτήτες των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτή την αίτηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, χρησιμεύουν για την ταυτοποίηση των χρηστών και των προτιμήσεων τους, αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής της υπηρεσίας που αιτείται από ο χρήστης.
Παράλειψη παροχής ορισμένων προσωπικών στοιχείων μπορεί να καταστήσει αδύνατο για την εφαρμογή αυτή να παρέχει τις υπηρεσίες της.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα των τρίτων οι οποίες συγκεντρώθηκαν, δημοσιεύθηκαν θα μοιράστηκαν μέσω αυτής της αίτησης και να επιβεβαιώσει ότι έχει τη συγκατάθεση του τρίτου να παρέχουν τα δεδομένα στον ιδιοκτήτη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασία των δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με σωστό τρόπο και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψη, τροποποίηση, ή μη εγκεκριμένη καταστροφή των δεδομένων.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων ΙΤ, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τους τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται. Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπευθύνων, ασχολούνται με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, τη διαχείριση του συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα μέρη τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυδρομείου, τη φιλοξενία του παρόχου, εταιρείες πληροφορικής, υπηρεσίες επικοινωνιών) διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, όπως επεξεργαστές δεδομένων από τον ιδιοκτήτη. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή.

Θέση

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι στα γραφεία λειτουργίας του ελεγκτή δεδομένων και σε οποιαδήποτε άλλα μέρη όπου τα μέρη που εμπλέκονται με την επεξεργασία βρίσκονται. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

Χρόνος συγκράτησης

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί από τον χρήστη, είτε δηλώνεται από τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, και ο χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει από τον Ελεγκτή Δεδομένων αναστείλει ή να αποσύρει τα δεδομένα.

Η χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων

Τα δεδομένα σχετικά με τον χρήστη συλλέγονται, για να επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να παρέχει τις υπηρεσίες της, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Καταγραφή και έλεγχος ταυτότητας, αλληλεπίδραση με τους εξωτερικούς κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες και Analytics.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό που περιγράφεται στις συγκεκριμένες ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Analytics
Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες
Εγγραφή και πιστοποίηση
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νομική δράση

Τα Προσωπικά Δεδομένα χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανή δικαστική διαφορά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής ή των σχετικών υπηρεσιών.
Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήσεως των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά Χρήστη Προσωπικά Δεδομένα

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την πολιτική, η εφαρμογή αυτή μπορεί να παράσχει στο Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία Καταγραφής και Συντήρηση

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η αίτηση και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων μπορεί να συλλέξει τα αρχεία που αλληλεπιδρούν με αυτό το αρχείο εφαρμογής (σύστημα αρχείων καταγραφής) ή χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως IP Address).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ζητηθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζουν εάν έχουν αποθηκευτεί τα προσωπικά τους δεδομένα και να συμβουλεύονται τον υπεύθυνο της επεξεργασίας για να μάθουν για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, για να εξακριβώσουν την ορθότητα τους ή να ζητήσουν να συμπληρωθούν, ακυρωθούν, ενημερωθούν ή να διορθωθούν , ή για τη μετατροπή τους σε ανώνυμη μορφή ή να εμποδίσουν οποιαδήποτε δεδομένα που πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να αντιταχθούν σε νόμιμους λόγους. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον υπεύθυνο της επεξεργασίας στα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω.

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει “Do Not Track” αιτήματα.
Για να καθοριστεί εάν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες τρίτου που χρησιμοποιεί τιμήσει τις “Do Not Track” αιτήματα, παρακαλώ διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με γραπτή προειδοποίηση προς τους χρήστες της σε αυτή τη σελίδα. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγξετε αυτή τη σελίδα συχνά. Εάν ένας χρήστης αντιτίθεται σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην πολιτική, ο χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την αίτηση αυτή και να ζητήσει από τον Ελεγκτή Δεδομένων αφαιρέσει τα Προσωπικά Δεδομένα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η τότε τρέχουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουνίου 2020

Αρχική

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Δέχομαι
Απόρριψη
Privacy Policy